Такси за явяване на психологическо изследване:

- Такса за явяване на психологическо изследване - 50 лв.

- Такса за издаване на удостоверение за психологическа годност - 10 лв.

- Такса за издаване на дубликат на удостоверение за психологическа годност - 10 лв.

Валидността на психологическото изследване е 3 години.

Водачите, които извършват превози с такси или с обществен транспорт на пътници или товари без валидно удостоверение за психологическа годност се наказват с глоба в размер 500 лв. /петстотин лева/.
Обнародвано в държавен вестник при промяна в Закона за движение по пътищата