Можете да се запишете всеки ден по телефона, на място или чрез контактната форма. Психологически изследвания се провеждат от понеделник до петък от 8:30 часа.                     Удостоверението за психическа годност се издава веднага. Валидността му е 3 години.

Необхoдими документи за записване:
- Копие на Лична карта  и оригинал за справка;
- Копие на свидетелство за управление на МПС,
- Копие на  контролен талон;

Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:
- Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред.
- При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;
- Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.

За он-лайн записване, моля попълнете контактната форма, като посочите типа на психо теста, който искате да изкарате. Моля прикачете сканирани необходимите документи.


  
Изпрати