Етапи:

Изследването се състои от три части. Преди всяка част нашия психолог дава подробни инструкции за начина на провеждане на тестването.


І част –  Тестова

 Решаване на индивидуален тест за определено време.  Методиките в теста , изследват памет, мислене, концетрация, внимание, възприятия.

– Попълване на въпросник без да се засича време. С въпросника се изследват качествата отговорност, дисциплинираност, самоконтрол, самооценка и др.


ІІ част – Индивидуална работа с апарат

Чрез апарат - симулатор със звукови и светлинни сигнали  се изследват реакциите на кандидата. Симулатора пуска хаотично звукови и светлинни сигнали, като целта на кандидата е максимално бързо да натисне съответния цвят бутон или бутона, отговарящ на звуковия сигнал.  Преди да започне тестването на реакциите, кандидата има право да се упражни върху работата с апарата.


ІІІ част – Индивидуална беседа с психолога.


Необходими документи:

Копие на Лична карта  и оригинал за справка;

 Копие на свидетелство за управление на МПС,

Копие на  контролен талон;

Необходими документи за Водачи лишени от правоуправление:

 Копие от Акт за административно нарушение или наказателно постановление, обжалвано по съответния ред.

 При отнета шофьорска книжка – копие от заповедта за отнемане на свидетелството, от съдебното решение (ако има такова) и удостоверение от МВР за изтърпяно наказание;

 Чужденци или български граждани с чуждестранно свидетелство – паспорт или лична карта и копие от страницата на българския документ за самоличност с постоянния адрес.