Психологическите изследвания се провеждат с цел проверка и оценка  на психологическата годност и състоянието на изследваното лице. Изследването измерва дали качествата на кандидата  съответстват с изискванията към желаната за продобиване от него категория - C , C1, D, D1  или професионална група -  таксиметров водач (психотест за такси). Чрез теста се изготвя вероятна  прогноза на психологическата годност на кандидата, която е валидна за 3 годишен период от датата на изкарване на психо теста. 

 

Психологическото изследване е необходимо за следните водачи на превозни средства:

1. За придобиване на  категориите  С, D и подкатегории С1 и D1, Ттб (Тролейбус), Ттм (Трамвайна мотриса).

2. За придобиване на правоспособност, след като е отнета шофорската книжка,  поради отнемане на контролните точки; (чл. 157 ал.4 от ЗДвП)

3. За шофьори на таксиметров автомобил.

4. За професионални шофьори на автомобили за обществен превоз на пътници или товари.

5. При  временно  отнето свидетелство за управление на МПС по реда на чл. 171, т. 1, буква "а" от ЗДвП.

6. За водачи,  лишени от право за управление на МПС на основание чл. 174, ал. 2 ЗДвП или основание чл. 343 от Наказателния кодекс (за алкохол).

7. За дългосрочно пребиваващи чужденци  в България и български граждани с чуждестранно свидетелство за управление на МПС, когато по чл. 162, ал. 4 ЗДвП свидетелството се заменя с българско.